Cai, Fang 7 Song, Ligang 7 Bing, Chen 4 Garnaut, Ross 4 Getzels, Peter 4 Kuhn, Robert Lawrence 4 Xiaoqian, Zhu 4 Yueh, Linda Y. (Linda Yi-Chuang) 4 Australian Centre on China in the World 3 Australian National University Press 3 Eichengreen, Barry J. 3 Golley, Jane, 1971- 3 Guthrie, Doug, 1969- 3 Herbert and Jane Dwight Working Group on Islamism and the International Order 3 Hu, Angang 3 Li, Peilin, 1955- 3 Liu, Wei 3 Men, Honghua 3 Ong, Aihwa 3 Sun, Jiuwen 3 Tao, Yitao 3 Weiss, Max, 1977- 3 World Scientific (Firm) 3 Xiamen da xue. Center for Macroeconomic Research 3 Xiao, Chunmei 3 Yao, Shujie 3 Yuan, Yiming 3 Yusuf, Shahid, 1949- 3 Zheng, Yongnian 3 deLisle, Jacques, 1961- 3 Ajami, Fouad 2 Al-Shami, Leila 2 Bandelj, Nina 2 Bar-On, Shachar 2 Bergsten, C. Fred, 1941- 2 Bseiso, Jehan 2 CNEX (Organization) 2 Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.) 2 Chen, Yulu 2 Chow, Gregory C., 1929- 2 Chung, Mona 2 Economy, Elizabeth, 1962- 2 Esarey, Ashley 2 Goldstein, Avery, 1954- 2 Guo, Rongxing 2 Hofman, Michiel 2 Howie, Fraser J. T. 2 Jaivin, Linda 2 Jensen, Lionel M. 2 Johnston, Lauren 2 Khatib, Line 2 Knight, John B. 2 Kueh, Y. Y. 2 Levi, Michael A. 2 Li, Cheng, 1956- 2 Li, Shi, 1956- 2 Naughton, Barry 2 Peerenboom, R. P. (Randall P.), 1958- 2 Peterson Institute for International Economics 2 Prasad, Eswar S., 1965- 2 Radio-télévision suisse romande 2 Ren, Hai, 1965- 2 Rosen, Daniel H. 2 Shambaugh, David 2 Sicular, Terry, 1955- 2 Solinger, Dorothy J. 2 Stahl, Lesley 2 Starr, Stephen 2 Steinfeld, Edward S. (Edward Saul), 1966- 2 Strange, Sharon 2 Sun, Tao 2 Sun, Wanning, 1963- 2 Tsai, Kellee S. 2 Tse, Edward 2 Walter, Carl E., 1947- 2 Wang, Huiyao 2 Wei, Houkai 2 Weston, Timothy B., 1964- 2 Whittall, Jonathan 2 Wong, John 2 Woo, Wing Thye 2 Wright, Teresa 2 Wu, Bin 2 Wu, Jinglian, 1930- 2 Wu, Yanrui 2 Yang, Mu 2 Yassin-Kassab, Robin 2 Yazbik, Samar 2 Yu, Chae-yun 2 Yu, Miaojie 2 Zhang, Xiaojiang 2 Zhang, Xiaojing 2 Zhang, Yuyan 2 Zhou, Tianyong, 1958- 2 Abreu Sacramento, José Pablo 1 Aglietta, Michel 1 Agten, Sven 1 Ahmad, Ayham 1 Ali, S. Mahmud, 1952- 1 Almqvist, Adam 1