The music of the Arabs / Habib Hassan Touma ; translated by Laurie Schwarts ; Reinhard G. Pauly, general editor.

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Touma, Habib, 1934-1998
Other Authors: Schwarts, Laurie., Pauly, Reinhard G.
Format: CD Book
Language:English
German
Published: Portland, Or. : Amadeus Press, 2003, c1996.
Edition:New expanded ed.
Subjects:
Uniform Title:Musik der Araber.
Table of Contents:
  • Contents of accompanying CD: al-maqām al-irāqī: maqām ūrfah and a bastah (the Jāghī-Baghdādī-Ensemble, Baghdad, Iraq)
  • fjirī: baḥrī (Pearl Divers Ensemble of Bayt Ḥarbān, Muḥarraq, Bahrain)
  • swīḥlī, jūrjīnah, and tshūbiyyih: folk airs (Karīm Harbūd, Aḥmad Harbūd)
  • layālī kurd: a vocal preseatation of maqām kurd (Mā'idah Nazhat, Hasan Shakarjī, 'Alī al-Imām)
  • ṣawt shāmī: qāla-l-mu'annā (in pain he said) ('Alī Khālid)
  • ṫaqsīm maqām hijāz kār kurd (Munīr Bashīr)
  • qādirī dhikr: dāyim Allah (God is eternal) (Muḥammad ash-Shaykh Najim).