Table of Contents:
  • Sånger vid haveti = Songs at the sea (16:09) / Gösta Nystroem
  • Tre sånger = Three songs (7:09) / Hilding Hallnäs
  • Nattjakt = Night hunt (3:25) / Lars Johan Werle
  • Sex sånger = Six songs (9:25) / Ingvar Lidholm
  • Tre sånger = Three songs (7:03) / Nystroem
  • Fjorton kinesiska sånger = Fourteen Chinese songs (20:06) / Hilding Rosenberg
  • Fyra sånger om förtröstan, op. 3 = Four songs of trusting) (6:16) / Hans Gefors.